Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Soľník - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Salník
Lokalita
obec Soľník, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený okolo roku 1850 (1890?). Vo vojne roku 1944 vyhorel. Obnovený bol pred rokom 1954. Jednoloďová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou, situovanou do štítového priečelia. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na pilastre. Fasády členia lizénové rámy. [1]
 

Na baldachýnovom oltári je obraz Narodenia Panny Márie a letopočet 1857. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 146.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 146.
GPS
49.215562, 21.744542
49°12'56.0"N 21°44'40.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk