Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sološnica - prícestná socha sv. Floriána
Lokalita
obec Sološnica, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Socha je z druhej polovice 19. storočia.
Bibliografia
www.solosnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk