Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Antalfalva
Lokalita
obec Šoltýska, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami postavený v rokoch 1820 – 1826. Obnovený bol v roku 1893 a 1923. Jednoloďový kostol s rovným oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskou klenbou. Fasády sú hladké. Priečelie má termové okno a uprostred vežu s krídlami štítu. Veža je členená pilastrami a zastrešená dvojstupňovou zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Výmaľba interiéru z rokov 1920 - 1930 je od spišského maliara Jozefa Hanulu. Na západnej starne sa nachádza murovaná empora. Relikviár je z roku 1800. Monštrancia z roku 1880. Krížová reliéfna cesta je od B. Kafku. Ostané vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023Šoltýska - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Ladislav Luppa 6/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 249.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 249.
Bibliografia
www.soltyska.sk
GPS
48.581152, 19.748192
48°34'52.2"N 19°44'53.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk