Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Somotor - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Szomotor
Lokalita
obec Somotor, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1801. Sieňový priestor, ktorý je na východnej strane polygonálne zakončený a na západnej má predstavanú vežu. V interiéri je chór a drevený strop. Veža je krytá vysokým trojstupňovým ihlanom a po jej stranách sú štíty spájajúce vežu so šírkou stavby. Nad kamenným portálom, zakončeným volútami, je klasicistická nápisová tabuľa s festónom a po jej stranách kamenné kartuše s erbami. [1] Fasáda je hladká.
 

Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 146.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 146.
GPS
48.403765, 21.807289
48°24'13.6"N 21°48'26.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk