Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sopkovce - Chrám sv. Mikuláša
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sopkovce, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1770. Obnovený bol v roku 1894. Opravili ho v roku 1947. Jednoloďová stavba typu východoslovenských kostolov, projektovaných tereziánskou stavebnou kanceláriou, s rovným uzáverom presbytéria, takmer štvorcovou loďou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, v lodi sú pruské klenby a v priestore pod vežou valená klenba. Hladké fasády zakončuje profilovaná podstrešná rímsa. Nad segmentovo zakončeným portálom je plastický ornament s letopočtom 1947, datujúci opravu. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 90. rokov 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 147.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 147.
GPS
49.016943, 21.868844
49°01'01.0"N 21°52'07.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk