Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šoporňa - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šoporňa, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická kaplnka postavená koncom 19. storočia. [1] Malý sakrálny jednoloďový objekt s polygonálnym uzáverom presbytéria. Vstup s polostĺpmi je segmentovo zakončený. Priečelie má vo vrchole malú murovanú vežičku a po stranách rovnaké murované vežičky. Fasáda je hladká.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce. Nachádza sa neďaleko cintorína.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 249.
Bibliografia
www.soporna.sk
GPS
48.255117, 17.815761
48°15'18.4"N 17°48'56.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk