Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Špania Dolina - klopačka
Lokalita
obec Špania Dolina, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Banícka strážnica postavená pôvodne ako ranorenesančná budova v prvej polovici 16. storočia. Prestavaná bola začiatkom 17. storočia. [1] Upravovali ju v polovici 18. storočia, v prvej polovici 19. storočia a prvej polovici 20. storočia. [2] Je to dvojpodlažný obdĺžnikový objekt s trojtraktovou dispozíciou na nerovnom teréne, typ domu s priechodom. V miestnostiach sú zachované valené klenby s lunetami i bez luniet, aj krížové klenby s pokasanými lunetami. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý. Slúži ako penzión.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 252.
[2] www.pamiatky.sk (3.6.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 252.
GPS
48.807368, 19.134919
48°48'26.5"N 19°08'05.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk