Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Špania Dolina - Kostol Premenenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Špania Dolina, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol tvorí s farskou budovou jednotný komplex. Sakrálny objekt je spojený s vonkajším opevnením. Opevnenie pochádza z prvej polovice 16. storočia. Príchod ku kostolu z námestia vedie dreveným krytým schodiskom so 140 schodmi. Kostol bol prestavaný zo staršej románskej stavby. Zväčšenie sa uskutočnilo v roku 1593. Obnovený bol v roku 1723, potom ešte v priebehu v 18. storočia a v rokoch 1820 – 1824. Ide o jednoloďový sakrálny priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a bočnou kaplnkou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou a loď pruskou klenbou. V pravej bočnej kaplnke je renesančný portál z roku 1593. Vstupný portál na západnej strane je barokový z roku 1723. [1]
 

Hlavný oltár je barokový s poschodovou stĺpovou architektúrou, uprostred olejomaľba Premenenie Pána z rokov 1720 – 1730. Bočný oltár je neskororenesančný s akantovou ornamentikou, uprostred obraz sv. Klimenta pápeža a v pozadí motív z baní. V bočnej kaplnke je Boží hrob, zostavený na spôsob divadelných kulís s baníckymi motívmi (vchod do štôlne a podobne) z konca 18. storočia. Lavice sú zo 17. a 18. storočia. Organ je z roku 1751 s tvarovanými cínovými píšťalami. Renesančný kalich je z roku 1574 a baroková monštrancia z 18. storočia. [2]
 

Interiér kostola vymaľoval Jozef Hanula v roku 1934. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Špania Dolina - Kostol Premenenia Pána (č. ÚZPF 82/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2014. Autori: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na svahu nad obcou.
Fotogaléria
Špania Dolina - Kostol Premenenia Pána foto © Jana Lacková 9/2011Špania Dolina - Kostol Premenenia Pána foto © Ľuboš Repta 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 252.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 252.
[4] www.pamiatky.sk (25.4.2018)
GPS
48.808158, 19.132497
48.808158, 19.132497
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk