Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Špania Dolina - Rímskokatolícka fara
Lokalita
obec Špania Dolina, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančná budova postavená v prvej polovici 17. storočia. Upravovaná bola v 18. a 19. storočí. [1] Je to trojpodlažný objekt s dvojtraktovou dispozíciou na obdĺžnikovom nepravidelnom pôdoryse. [2] V miestnostiach sú čiastočne zachované lunetové valené klenby. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza, že na fasádach sú zvyšky sgrafít a kľúčové strieľne. [3] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav farskej budovy je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na západnej strane areálu kostola. Nachádza sa v tesnej blízkosti Kostola Premenenia Pána.
Fotogaléria
Špania Dolina - Rímskokatolícka fara foto © Patrik Kunec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 252.
[2] www.pamiatky.sk (3.6.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 252.
GPS
48.808137, 19.132328
48°48'29.3"N 19°07'56.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk