Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Špania Dolina - zvonica
Lokalita
obec Špania Dolina, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná zvonica postavená koncom 17. storočia. Upravená bola začiatkom 20. storočia. Je to dvojpodlažný vežovitý objekt na pôdoryse štvorca. [1] Fasády sú hladké. Zvonica je zastrešená stanovou šindľovou strechou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnom cípe farského areálu.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (3.6.2021)
GPS
48.808097, 19.132105
48°48'29.2"N 19°07'55.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk