Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Belá - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Spišská Belá, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový pieskovcový stĺp Nepoškvrnej Panny Márie je typickým reprezentantom doby, v ktorej vznikol. Obdobie vrcholného baroka v slovenskom prostredí je charakteristické obnovenou mariánskou úctou, ktorú reprezentujú pamiatky tohto druhu. Immaculata je momentálne situovaná na sekundárnom mieste, v parku oproti mestskému úradu. Stĺp so sochou Panny Márie bol postavený v roku 1729, čo dokladá nápis na sokli MDCCXXIX. Iniciátorom stavby bol ľubovniansky starosta Teodor Lubomirski, ktorý spravoval Spišskú Belú a ďalších 13 spišských miest počas poľského zálohu (1412 - 1772). Immaculata je prostovlasá Mária so svätožiarou s 12 hviezdami, stojí na polmesiaci a hadovi, ktorý drží v papuli jablko. Toto znázornenie vychádza z textov a vízie ženy v Apokalypse. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Fotogaléria
Spišská Belá - Mariánsky stĺp foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - Mariánsky stĺp foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - Mariánsky stĺp foto © Ľuboš Repta 7/2020
Poznámky
[1] www.spisskabela.sk (25.2.2016)
Bibliografia
www.spisskabela.sk
GPS
49.188397, 20.456382
49°11'18.2"N 20°27'23.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk