Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Belá - Židovský cintorín
Lokalita
obec Spišská Belá, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Cintorín bol dlho bez oplotenia, voľne prístupný vandalom, a tak na jeho súčasnej ploche 17 x 40 metrov ostal stáť len jediný náhrobok. Z iniciatívy Židovskej obce na Slovensku a pár občanov z mesta bol cintorín čiastočne vyčistený a oplotený, žiaľ jeho plocha sa zmenšila už v prospech susediacej výstavby rodinných domov. [1]
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na Krátkej ulici.
Fotogaléria
Spišská Belá - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Spišská Belá - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Spišská Belá - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Spišská Belá - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Spišská Belá - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Spišská Belá - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016
Poznámky
[1] https://spisskabela.sk/historicka-cesta-mestom/zidia-a-ich-byvala-synagoga/ (13.10.2023)
Bibliografia
www.spisskabela.sk
GPS
49.184518, 20.466254
49°11'04.3"N 20°27'58.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk