Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Belá - zvonica
Lokalita
obec Spišská Belá, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná zvonica z konca 16. storočia, situovaná na svahu pri kostole, so štvorcovým pôdorysom, hladkou fasádou a štítkovou atikou, obnovenou začiatkom 20. storočia. Zvonica má na stranách otočených v smere pozdĺžnej osi námestia, vo vrchnej časti trojité zvukové arkádové otvory. [1]
 

Ide o jednu z najvyšších zvoníc. Jej výstavba sa datuje do rokov 1589 - 1590. Údajne tu nejaká zvonica stála už predtým, no pri rozsiahlom požiari v roku 1553 zhorelo okrem nej aj samotné mesto. Stavbu zrealizovalo mesto za starostu Antona Fabriho. Na severnej strane sa terén námestia zvažuje, a preto zvonica vytvára dojem ešte oveľa vyššej stavby, než v skutočnosti je. Veža stojaca v murovanej ohrade kostola tvorí protiváhu vysokej kostolnej veži, ktorá svoju súčasnú výšku získala až pod nadstavbe v roku 1832. Zvonica sa nevyhla požiarom a to v jeseni roku 1607 a v roku 1716. [2]
 

Všetky štyri podlažia s veľkorysými rozmermi majú rovné trámové stropy. Do spodných dvoch sa vstupuje na západnej strane kamenným portálom s rovným prekladom. Pieskovcový portál mal vo vrchole zdobený klenák, no zachoval sa len vo fragmentoch. Všetky ostatné dvere a okná majú kamenné ostenia s rovnými prekladmi. Vysoké miestnosti prepájalo drevené schodisko a dodnes sa na prízemí zachovali časti pôvodnej doskovej podlahy. Bol to ideálne veľký priestor so skladovacou funkciou. Prízemie nemá žiadne okno, ale vyššie poschodia majú na západnej strane nad prízemným portálom malé okienka s kamennými štvorcovými osteniami. Vstup na horné dve podlažia vedie točitým schodiskom na severnej strane, ktoré ústi na treťom podlaží. Pôvodné zachované schody z nahrubo otesaných trámov sa pripájajú na seba a sú zasadené priamo do muriva. Interiér zvonice nemá omietky, len miestami odhalené kamenné murivo s hrubo rozotieranou maltou. Drevené doskové podlahy držia jednoduchým spôsobom na trojici priečnych trámov. [3]
 

Na najvyššie podlažie so zvonmi, otvorené do všetkých štyroch strán zvukovými otvormi, sa dá dostať dreveným rebríkovým schodiskom s jednoduchým zábradlím, ktoré je vytvorené madlom na dvoch latkách. Zvonová stolica má klasickú trámovú konštrukciu s prekríženými diagonálnymi trámami medzi stĺpikmi. Dva zvony už držia nové kovové hlavy, pretože sú napojené na elektrické zvonenie. Kanonická vizitácia z roku 1832 uvádza tri zvony zhotovené postupne po požiari v roku 1553. Staré zvony vtedy roztavili. V súčasnosti sú vo veži dva zvony z roku 1573 a 1659. [4]
 

Vysoká veža má s ohľadom na svoju hmotu nepomerne malé zvukové otvory. Na západnej a východnej strane má trifóriá, na južnej bifórium a na severnej len jeden otvor, pričom trifóriá sú väčšie. Bifórium je vsadené do zúženej časti múra, pretože týmto otvorom sa do zvonice vyťahovali zvony. Po ich osadení sa miesto zamurovalo a vytvorili sa v ňom združené zvukové otvory. [5]
 

Zvonica nemá žiadnu exteriérovú výzdobu, len úzku profilovanú korunnú rímsu a vo vrchole atiku – rovnakú ako veža vo Vrbove. Stĺpiky dvoch výšok orámované plastickou lištou a prepojené volútami ukončujú poloblúčiky s troma zúbkami naznačujúce palmety. Existencia sgrafita je otázna. Dnes je v hornej časti zvonice nárožné kvádrovanie s oválmi v obdĺžnikoch. Jozef Špirko v roku 1936 uvádza, že zvonica nemá sgrafitovú výzdobu. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý.
Prístup
Stojí na námestí medzi farským kostolom a radnicou.
Fotogaléria
Spišská Belá - zvonica foto © Jana Lacková 7/2022Spišská Belá - zvonica foto © Jana Lacková 7/2022Spišská Belá - zvonica foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - zvonica a Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Jana Lacková 7/2022Spišská Belá - zvonica a Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - zvonica foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - zvonica foto © Jana Lacková 7/2022Spišská Belá - zvonica foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - zvonica a Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - zvonica foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - zvonica foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - zvonica foto © Jana Lacková 7/2022Spišská Belá - zvonica foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - zvonica foto © Ľuboš Repta 9/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 150.
[2] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2011. s. 66.
[3] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 66 - 67.
[4] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 67 - 68.
[5 - 6] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 68.
Bibliografia
www.spisskabela.sk
GPS
49.188074, 20.457273
49°011'17.1"N 20°027'26.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk