Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica
Iný názov
Hodinová veža
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková zvonica postavená v roku 1739. Vežovitá hranolová stavba, ktorá má vybiehajúce bočné oválne prízemné terasy a kedysi mala bohato riešenú barokovú mrežu, uzatvárajúcu vchod. [1] Ide o trojposchodový jednopriestorový objekt na pôdoryse štvorca. [2] Veža je zakončená zvonovitou šindľovou prilbou s laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Pod rímsou sú umiestnené z každej svetovej strany hodiny.
 

Zvonica tvorila vstupnú bránu do francúzskeho parku rezidencie. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Objekt obnovovali v roku 1966 a 1995. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti areálu Kapituly. Spišská Kapitula 18.
Fotogaléria
Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 167.
[2] www.pamiatky.sk (6.3.2022)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 167.
[4] www.pamiatky.sk (6.3.2022)
GPS
49.000728, 20.741619
49°00'02.6"N 20°44'29.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk