Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História
Galéria umelcov Spiša patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku a adekvátne má aj najmladšiu umeleckú zbierku, hoci základy zbierkového fondu boli položené ešte pred vznikom samostatnej galérie na pôde vtedajšieho Vlastivedného múzea, dnes Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Základ zbierkového fondu tvorilo okolo päťsto umeleckých diel zo starších zbierok múzea, ale predovšetkým z akvizičnej činnosti pre pripravovanú galériu iba krátko pred jej vznikom. Už táto základná kolekcia obsahovala diela prevažne súčasných výtvarníkov, ktorých so Spišom spájal ich pôvod, alebo na Spiši žijú a tvoria, prípadne v tomto regióne dlhodobo pôsobili. [1]
 

Sídlom galérie sa stala historická budova v centre mesta Spišská Nová Ves na Zimnej ulici 46. Rekonštruovaná bola v rokoch 1979 - 1986. História objektu - pôvodne meštianskeho domu siaha do druhej polovice 16. storočia. Zaujímavá renesančná architektúra s trojpriestorovým členením s krížovými a valenými klenbami so zachovanými detailami arkád, stĺpov, ríms a krákorcov vytvára pre návštevníka príťažlivé prostredie naplnené výtvarným umením s možnosťou poznania, vzdelávania, objavovania, získavania nových zážitkov a stretnutí. [2]
 

Zbierkový fond sa počas dvadsiatich rokov činnosti galérie rozrástol viac ako o trojnásobok, dnes ho tvorí 1898 kusov výtvarných artefaktov z oblasti maľby, grafiky, ilustrácie, fotografie a sochárskej tvorby. [3]
 

Popri zberateľskej, vedeckovýskumnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti galérie sú dôležitou oblasťou jej pôsobenia prezentačné aktivity. Výstavná činnosť galérie mapuje a prezentuje predovšetkým výtvarných umelcov so vzťahom k regiónu, dotýka sa aj slovenského výtvarného umenia a v nemalej miere prezentuje tvorbu zahraničných umelcov. Popri mnohých výstavách slovenských autorov výstavné priestory galérie zaplnili aj práce umelcov z Poľska, Švédska, Nórska, Švajčiarska, Srbska, Francúzska, Bulharska, Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka, Ukrajiny, Maďarska, Kanady, Izraela, Českej republiky, Írska a ďalších krajín sveta. [4]
 

Vo výstavných priestoroch galérie sa vystrieda každoročne okolo dvadsaťpäť výstav domácich, ale i zahraničných autorov. Orientácia galérie v posledných rokoch jej činnosti vychádza z odrazu dynamických premien spoločenských a kultúrnych podmienok na Slovensku a v Európe, čoho výsledkom je neustále rozširovanie jej pôsobnosti a spolupráce z regionálneho prostredia na celoeurópsky priestor. Hlavné galerijné aktivity sa sústreďujú na kooperáciu a podporu spoločných projektov so zahraničnými partnermi a propagáciu nášho výtvarného umenia v zahraničí. [5]

Expozície
Výtvarné diela zo zbierkového fondu sú prezentované v troch stálych expozíciách. Od roku 2002 expozícia sochárskej tvorby v Záhrade umenia, od roku 2012 Terra Gothica - gotická cesta zo zbierok galérie, od roku 2013 reinštalácia stálej expozície kresieb a malieb Jozefa Hanulu. [6]
 


 

Jozef Hanula
 

Umelci Spiša - výtvarné diela
 

Záhrada umenia

Kontakt
Galéria umelcov Spiša
Zimná 46
052 01 Spišská Nová Ves

Otváracie hodiny
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok - Piatok : 8.00 - 17.00
Sobota : 8.00 - 12.00
Nedeľa : Zatvorené
Prístup
Nachádza sa v centre mesta.
Fotogaléria
Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © www.artblog.sk (13.4.2016)Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša (Jozef Hanula: Ležiaci akt, 1892) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša (Chlapec v matrózových šatách, 1916, olej na plátne) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša (Cornel Folgens, 1914, olej na plátne) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša (Hanula s manželkou) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša (Návrh na tisíckorunáčku Slovenského štátu, 1939 - 1940, pastel, pero na papieri) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša (Peter Pollág: Lapis refugii, akryl, olej na plátne, 2003) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša (Výstavné priestory) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša (Výstavné priestory) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Galéria umelcov Spiša (Záhrada umenia) foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1 - 6] www.gus.sk (28.8.2015)
GPS
48.944333, 20.565418
48.944333, 20.565418
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk