Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - Kaplnka Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka z roku 1804 s centrálnym štvorcovým priestorom. Je podobne riešená ako Kaplnka sv. Anny, ktorá stojí pred Spišskou Novou Vsou na ceste do mesta v smere od Levoče. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza, že sa v interiéri nachádzal gotický krídlový oltár s novými doplnkami a barokovým akantovými ušami. Z pôvodného oltára sa zachovala skriňa so štyrmi menšími maľbami – sv. Hieronym, Mikuláš, Juraj a Štefan (?) a pohyblivé krídla, na vnútornej strane s obrazmi biskupa, sv. Pavla pustovníka, nezisteného svätca a pravdepodobne sv. Simeona. Maľby boli zo začiatku 16. storočia. V strednom výklenku sa nachádzalo nové súsošie sv. Trojice, inšpirované Dürerovou rytinou. V nadstavci bol barokový oválny obraz flankovaný bohatým plastickým dekorom akantu a putti. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pri vstupe do mesta smerom od Markušoviec.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 155.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 155.
GPS
48.937829, 20.589483
48°56'16.2"N 20°35'22.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk