Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Mariánsky stĺp s kamennou sochou Nepoškvrnenej Panny Márie, tzv. Immaculatou, má svoje miesto v historickej časti mesta pred farským kostolom už od roku 1724. Spišskonovoveský mariánsky stĺp bol postavený na základe donácie vtedajšieho poľského starostu Teodora Konštantína Lubomirského. Je najstarším spomedzi mariánskych stĺpov, ktoré dal tento gróf postaviť aj v ďalších 13 spišských mestách, ktoré spravoval v období tzv. poľského zálohu. Podľa záznamov Immaculatu vyhotovil levočský kamenosochár Friedrich Horn. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Mariánsky stĺp v minulosti prešiel niekoľkými obnovami. Jeho posledná renovácia prebehla až po neuveriteľných viac ako 110 rokoch. Obnova sa uskutočnila v rokoch 2009 – 2010, a financovaná bola zo zdrojov mesta a príspevkov občanov a priateľov mesta vyzbieraných v rámci verejnej zbierky. Rekonštrukčné a reštaurátorské práce zabezpečoval akademický sochár Štefan Kovaľ z Vyšných Ružbách s kolektívom. Komplexnou rekonštrukciou a reštaurovaním prešiel celý objekt travertínového stĺpa, balustráda, schodište, dlažba, pričom bola zároveň vytvorená kópia plastiky Panny Márie – Immaculaty, ktorá sa dnes nachádza na stĺpe. Zreštaurovaný originál sochy bol deponovaný, obyvatelia mesta i návštevníci si ho môžu pozrieť zblízka v priestoroch neďalekej Radnice. [2]
 

Zaujímavosťou je, že do hornej časti zrekonštruovanej architektúry mariánskeho stĺpa bola pri jeho opätovnom osadení v roku 2010 umiestnená kovová schránka s dobovými artefaktmi. Tie budúcim generáciám – potomkom Spišskonovovešťanov priblížia celý priebeh rekonštrukcie pamiatky, ale aj dobu, v ktorej sa tak udialo. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na Radničnom námestí v centre mesta.
Fotogaléria
Spišská Nová Ves - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Mariánsky stĺp (v pozadí Kostol Nanebovzatia Panny Márie) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Mariánsky stĺp (v pozadí Kostol Nanebovzatia Panny Márie) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1 - 3] www.spisskanovaves.eu (10.1.2016)
GPS
48.943759, 20.567535
48°56'37.5"N 20°34'03.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk