Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - Provinčný dom
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
Pamiatková ochrana
Spišská Nová Ves – Provinčný dom (č. ÚZPF 599/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [1]
Prístup
Letná ulica 50
Fotogaléria
Spišská Nová Ves - Provinčný dom dobové foto (začiatok 20. storočia) © www.spisskanovaves.eu (27.7.2015)Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Provinčný dom foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
Bibliografia
KREMPASKÁ, Zuzana - ŠTEVÍK, Miroslav: Galéria predstaviteľov Provincie XVI spišských miest. In. Pamiatky a múzeá, 2017, č. 2, s. 10 - 14.
SPALEKOVÁ, Eva: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 4, s. 43 - 46.
www.spisskanovaves.eu
GPS
48.944493, 20.568398
48.944493, 20.568398
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk