Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Slovenský kostol
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol pôvodne postavený len ako baroková kaplnka pri mestskom špitáli. V roku 1724 bol pri kaplnke zriadený vikariát. Kaplnka bola rozšírená prístavbou chrámovej lode podľa plánov Jána Rossnera v rokoch 1727 - 1730. V roku 1753 sa v prestavbe pokračovalo vytvorením barokovej klenby a v rokoch 1869 - 1873 bola pribudovaná bočná kaplnka. Sakrálny objekt slúžil hlavne slovenskému obyvateľstvu, preto sa zaužíval názov slovenský kostol a niekedy sa označoval aj ako malý. [1]
 

Zariadenie kostola je barokové, hlavný oltár pochádza z rokov 1751 - 1752, ale oltárny obraz je z roku 1856. Pôvodné bočné barokové oltáre sa nezachovali. Dnešné sú z rokov 1884 - 1886 a vyhotovil ich spišskonovoveský rezbár Július Fuhrmann. Staršie maľby barokovej kazateľnice z roku 1756 boli nahradené reliéfmi, ktoré, podobne ako viaceré drobné kusy zariadenia kostola, pochádzajú z dielne spišskonovoveského rezbára Františka Repcsika zo začiatku 20. storočia. [2] Výmaľba interiéru je od J. Adáma (z Rožňavy) z prvej polovice 20. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kostol sa nachádza neďaleko námestia v radovej zástavbe Levočskej ulice. Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Spišská Nová Ves - Slovenský kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Slovenský kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Slovenský kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Slovenský kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Slovenský kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Slovenský kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Slovenský kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1 - 2] www.spisskanovaves.eu (6.12.2015)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 155.
GPS
48.945741, 20.569049
48°56'44.7"N 20°34'08.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk