Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - Židovský cintorín
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Prítomnosť židov v regióne bývalého Spiša bola dlho lokalizovaná na jedno miesto - Huncovce. Do Spišskej Novej Vsi prišli židia až po roku 1849, kedy sa mohli usadiť v slobodných banských mestách. Po schizme v uhorskom židovstve sa miestna obec, ako jedna z mála v regióne východného Slovenska, pripojila k smeru status quo ante. Synagógu si komunita postavila v roku 1899. Dňa 1. mája 1941 sa stala cieľom útoku nemeckej skupiny Hitlerjugendu, ktorá bola na výlete z Ríše v neďalekých kúpeľoch v Novoveskej Hute. Zhorenú a zničenú synagógu neskôr zbúrali. Zaujímavosťou je, že zvitok Tóry zo Spišskej Novej Vsi bol zachránený pred zničením a dnes sa používa v kongregácii Northwood and Pinner Liberal Synagogue v Londýne. [1]
 

Najstarší hrob na cintoríne pochádza z roku 1880 a najmladší z roku 1955. Ku koncu druhej svetovej vojny prestavala nemecká armáda dom smútku na vojenský bunker. Po vojne boli po stranách cintorína vybudované garáže a zriadená záhradkárska oblasť. Vzhľadom na to, že cintorín nebol po vojne udržiavaný, mnohé náhrobníky padli za obeť vandalom, alebo boli odcudzené. [2]

Pamiatková ochrana
Cintorín bol prvýkrát obnovený až po roku 1989. V roku 2006 bolo vybudované nové oplotenie areálu. O rok neskôr bol cintorín upravený vďaka iniciatíve dejepisného krúžku miestneho Gymnázia na Školskej ulici, Mesta Spišská Nová Ves, Ústredného zväzu ŽNO na Slovensku a grantového programu Lepšie miesto pre život Konta Orange, n. f. Na cintoríne bola umiestnená informačná tabuľa o jeho histórii a o miestnej židovskej komunite v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Cintorín je poslednou zachovanou pamiatkou židovskej kultúry v meste. V roku 2010 bol spišskonovoveský cintorín zaradený do Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. [3]
Súčasný stav a využitie
Cintorín je udržiavaný.
Prístup
Nachádza sa vo východnej časti mesta pri železničnej trati (Cintorínska ulica).
Fotogaléria
Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1 - 3] www.spisskanovaves.eu (2.4.2016)
GPS
48.946626, 20.575914
48°56'47.9"N 20°34'33.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk