Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Sobota - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Poprad, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1777. Fasádová úprava z roku 1897. Postavený je na námestí v radovej uličnej zástavbe. Ide o sieňový priestor s plytkou oltárnou konchou a stenovými piliermi, na hlaviciach ktorých stojí pruská klenba. Na volútovej štítovej fasáde je vstupný portál s vytesaným letopočtom 1777. Nad portálom je okno so stlačeným oblúkom. Na štíte sú dva malé okenné otvory a ozdobný kríž. Bočné hladké fasády majú okná so stlačeným záklenkom. [1]
 

Klasicistický oltár z 19. storočia, ktorý tvorí súčasť slohove jednotného vnútorného zariadenia. V strede stĺpovej klasicistickej architektúry je signovaný obraz Krista na Olivovej hore od J. Czauczika z roku 1852. [2]
 

Kazateľnica je klasicistická z polovice 19. storočia, ktorá má polygonálne rečnište kalichového tvaru a baldachýn s meandrom. Krstiteľnica je klasicistická z polovice 19. storočia, polychrómovaná drevorezba v podobe polygonálneho kalicha s lupeňovitým vrchnákom. Poprsnica empory je klasicistická z polovice 19. storočia, polychrómovaná drevorezba. Empora obieha interiér kostola z troch strán a jej poprsnicu člení jednoduché kazetovanie, stojí na balustrádových stĺpikoch. [3]
 

Organová skriňa je klasicistická z polovice 19. storočia, trojdielna polychrómovaná drevorezba, v strede trojuholníkový tympanón, doplnky so štylizovaným akantom. Dva klasicistické kandelábre z polovice 19. storočia, polychrómovaná drevorezba. Oblé telo stĺpu stojí na troch akantových volútových nôžkach. Neskorobarokový luster z roku 1760, dvanásťramenný mosadzný, s nápisom a datovaním. Voľné obrazy Márie Terézie a Jozefa II., oleje na plátne z konca 18. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na dolnom konci Spišskej Soboty. Stojí na jej východnej strane.
Fotogaléria
Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Spišská Sobota - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 520.
[4] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 ďalej uvádza aj vybavenie kostola – svietniky: cínové rokokové z 18. storočia, s rokajovou ornamentikou, vysoké trojnohé klasicistické z 19. storočia, polychrómovaná drevorezba, kalich barokový z 18. storočia, s tepaným akantovým ornamentom a rozetami, bohoslužobná konvica, neskorobaroková z konca 18. storočia, cínová jednoduchá s podkasaným plášťom, bohoslužobné krčahy: cínový neskorobarokový z roku 1760, na plášti kartuša s nápisom a datovaním, baňatého tvaru, neskorobarokový z roku 1785, obradová nádoba na víno, baroková z 18. storočia, cínová s polygonálnym plášťom, cibórium klasicistické od E. Franka z roku 1817, s tepanou rozetovou ozdobou, doplnenou lístkami a nápisom, dóza baroková z 18. storočia, cínová okrúhla s vrchnákom. GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 520.
Bibliografia
www.poprad.sk
GPS
49.066447, 20.318359
49°003'59.2"N 20°019'06.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk