Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Stará Ves - Kaplnka Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišská Stará Ves, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická prícestná kaplnka postavená v polovici 18. storočia. Jednoloďový priestor obdĺžnikového pôdorysu s trojhranným štítom v priečelí, strešnou vežičkou a rovným uzáverom. Fasády sú hladké, členené segmentovo ukončenými oknami. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri kaplnky uvádza oltár z polovice 18. storočia, v ktorého stĺpovej architektúre je obraz Najsvätejšej Trojice z roku 1850. Súpis ďalej spomína voľné barokové obrazy sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Anny z druhej polovice 18. storočia, voľné plastiky – Pieta, baroková z obdobia okolo roku 1700, sv. Ján Nepomucký, klasicistická zo začiatku 19. storočia a rokokové svietniky z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí pri hlavnej ceste. Nachádza sa v severnej časti mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 156.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 156.
GPS
49.389920, 20.356772
49°23'23.7"N 20°21'24.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk