Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Stará Ves - Morový a cholerový cintorín
Lokalita
obec Spišská Stará Ves, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Na cintoríne bolo v roku 1710 v spoločnom hrobe pochovaných 400 obetí morovej epidémie a v roku 1831 zase 71 obetí cholerovej epidémie. [1]
 

V roku 1710 sa začal na Spiši šíriť mor v takých rozmeroch, že dosiaľ má názov „veľký.“ Záznamy z Červeného Kláštora spomínajú mor v Starej Vsi, kde: „nezostal nažive ani jeden roľník a zachránilo sa len niekoľko sluhov. Spolu zomrelo 400 ľudí. Nazmar prišiel aj celý majetok, takže s veľkou ťažkosťou sa našlo niekoľko kráv a volov, ktoré boli prvým základom pre nové hospodárenie.“ Mená obetí epidémie nie sú známe, pretože najstaršia zachovaná staroveská matrika začína až rokom 1762. Cholerová pohroma je aj významným medzníkom v dejinách Starej Vsi, pretože za nej zaniklo všetko staré obyvateľstvo a v nasledujúcich desaťročiach prichádzali celkom noví obyvatelia s novými priezviskami. [2]
 

Pri takýchto pohromách mŕtvych štandardne pochovávali mimo sídlisk. Starostlivosťou predkov bol morový cintorín – hromadný hrob udržiavaný v úcte. Neskôr bola na mieste cintorína postavená kaplnka, po ktorej niet dnes už ani stopy. [3]
 

V roku 1828 sa začalo obdobie neúrodných rokov, ktoré dosiahlo vrchol v roku 1831, kedy sa pre dlhotrvajúce sucho neurodilo ani obilie, nebolo ani seno ani ľan, ktorým si poddaní veľmi pomáhali „na vyplatenie svojej povinnosti.“ Bol to rok krajnej biedy. O zamagurskom ľude je zaznamenané, že sa pri živote udržiavali korienkami a trávou. Dôsledkom podvýživy bola cholerová epidémia. Šírila sa už na jar 1831 z Poľska a Ukrajiny na územie východného Slovenska. Župy už zavčasu podnikali rôzne opatrenia, medzi ktoré patril aj stály vojenský kordón pozdĺž celých hraníc a dezinfekcia studní chlórom. Ľud si tieto preventívne opatrenia vysvetlil, ako úmysel pánov otráviť poddaných a zmocniť sa ich majetku. V dôsledku toho v júli a auguste 1831 vzniklo v Zemplínskej, Abovskej, Šarišskej a čiastočnej aj v Spišskej župe roľnícke povstanie, ktorého sa zúčastnilo 40 000 povstalcov. Do Zamaguria cholera prenikla koncom augusta. V Starej Vsi ochorelo celkom 180 ľudí, z ktorých v období od 3. septembra do 14. októbra 1831 zomrelo 71 ľudí. [4]

Poznámky
[1 - 4] Informačná tabuľa v teréne. 10/2018www.pamiatkynaslovensku.sk