Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Hanušovce
Lokalita
obec Spišské Hanušovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. storočia, so zvýšeným prízemím a obdĺžnikovým pôdorysom. V strede hlavnej fasády má mierne vystupujúci rizalit, ktorý je zakončený tympanónom. Miestnosti sú zaklenuté zrkadlovou klenbou. Strecha je manzardová. [1]
 

Historické sídlo dala postaviť šľachtická rodina Spillenbergovcov. [2] Boli to prví zemepáni, ktorí mali sídlo priamo v obci. [3] Na priečelí budovy sa nachádza erb Spillenbergovcov a Okolicsányiovcov. [4] V roku 1854 spišskohanušovský majetok pripadol Lujze Okolicsányi a Lujze Révay. [5] Posledným majiteľom kaštieľa sa stal v roku 1909 Ján Gergelyi. [6]
 

Kaštieľ bol prvým obytným domom v Spišských Hanušovciach, ktorý bol postavený z kameňa a tehál. V roku 1869 mal 11 izieb, 3 komory, 2 kuchyne a 4 pivnice. Ešte v medzivojnovom období bol obklopený hospodárskymi budovami, a to 6 maštaľami, 1 ovčincom, 2 stodolami, pálenicou a domčekmi bírešov i sluhov. [7]
 

V roku 2001 bol kaštieľ odpredaný F. Krempaskému. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

Kaštieľ sa po rekonštrukcii v roku 2008 využíva ako hotel.

Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 157.
[2] Spillenbergovci – slávna lekárnická rodina, ktorá sa prisťahovala do Levoče z bavorského Augsburgu. Medzi príslušníkmi rodiny boli vynikajúci lekári, lekárnici, umelecký maliar, zakladateľ papierne na Spiši i v Uhorsku, banskí podmikatelia i richtári Levoče. V roku 1822 vymreli po meči. MOLITORIS-MAJERIKOVÁ, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce (1313 – 2013). s. 11.
[3] MOLITORIS-MAJERIKOVÁ, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce (1313 – 2013). Bratislava: GORALINGA, 2013. s. 8.
[4] www.penzionhanus.sk (26.6.2013)
[5] MOLITORIS-MAJERIKOVÁ, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce (1313 – 2013). s. 6.
[6] MOLITORIS-MAJERIKOVÁ, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce (1313 – 2013). s. 8.
[7] MOLITORIS-MAJERIKOVÁ, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce (1313 – 2013). s. 9.
[8] MOLITORIS-MAJERIKOVÁ, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce (1313 – 2013). s. 22.
GPS
49.332757, 20.344776
49°19'57.9"N 20°20'41.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk