Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Podhradie - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1799 – 1808. [1] Veža bola ku kostolu pribudovaná v rokoch 1829 – 1832. Vzhľadom na to, že kostol sa stal v roku 1856 obeťou požiaru musel byť opravený a veža prebudovaná. [2] Renovovaný bol v rokoch 1871 – 1872 a v roku 1889. [3] Je to sieňový priestor s náznakom kríženia so segmentovým oltárnym uzáverom a do štítového priečelie vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, v krížení českou plackou. Trojosové štítové priečelie je členené zdvojenými pilastrami a vstavanou vežou. Vstup i okná sú polkruhovo zakončené. Ornamentálna výmaľba pochádza z roku 1889. [4]
 

Oltár z čias stavby kostola má v strede obraz Kristus na Hore olivovej od známeho levočského maliara Jozefa Czauczika. Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia. Krstiteľnica je pseudogotická z konca 19. storočia a stojí na mieste pôvodnej klasicistickej, neskôr umiestnenej v sakristii. Organ je z konca 19. storočia. [5]
 

Patronátne lavice sú klasicistické zo začiatku 19. storočia. Radové lavice sú z obdobia postavenia sakrálneho objektu. Tabuľa z roku 1617 bola premiestnená do priestoru pod chórom. Maľovaný epitaf s vyobrazením donátorov a s liturgickými textami je z konca 18. storočia. Obraz Ukrižovanie je barokový z druhej polovice 17. storočia. Obraz Obetovanie Izáka je neskorobarokový z konca 18. storočia. Litografické portréty evanjelických kazateľov, pôsobiacich koncom 17. storočia, sú z polovice 19. storočia. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sakrálneho objektu prebehla v roku 1995. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v centre mesta. Stojí na Mariánskom námestí.
Fotogaléria
Spišské Podhradie - Evanjelický kostol (v pozadí Spišský hrad) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol  (v pozadí Spišský hrad) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol  (v pozadí Spišský hrad) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 165.
[2] www.tic-spisskepodhradie.com/priroda-a-historia/kulturne-pamiatky (22.10.2020)
[3] www.pamiatky.sk (22.11.2020)
[4 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 165.
[7] www.pamiatky.sk (22.11.2020)
GPS
48.999667, 20.753095
48°59'58.8"N 20°45'11.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk