Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Podhradie - Kaplnka sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená na začiatku 19. storočia. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri na oltári uvádza obraz Ukrižovaný od známeho levočské maliara Jozefa Czauczika z obdobia okolo roku 1835. [2]
 

Podľa iného zdroja ide o barokovú kaplnku postavenú v roku 1776. Je to menší jednopriestorový a jednopodlažný sakrálny objekt s pravouhlým pôdorysom ukončeným apsidou. Hlavnou fasádou so vstupným otvorom je kaplnka orientovaná na sever smerom k pôvodnej ploche cintorína, apsida je na južnej strane. Zastrešená je sedlovou strechou so štítom na hlavnej fasáde a polihlanom nad apsidou. Z hrebeňa kaplnky vystupuje drevená vežička s rímsovým členením a zadebnenými oblúkovými oknami prekrytá cibuľovitou strechou ukončenou ihlancom s guľou a dekoratívnym kovovým krížom. Strešná krytina je plechová pásová, nahradila predpokladaný šindeľ. Fasády sú hladké, členené soklom a priebežnou korunnou rímsou, ktorá je na hlavnej fasáde pod trojuholníkovým štítom prekrytá krátkou pultovou strieškou. Štít má plastické líniové rámovanie a kruhové vetracie okienko. Hlavný vstup s polkruhovým ukončením má drevené dvojkrídlové von otváravé dvere. Na bočných fasádach sú kruhové okná. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 350.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 350.
[3] KLINGOVÁ, Adriana – KLING, Peter: Veľké malé pamätihodnosti II. Pamätihodnosti v lokalite zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO - Levoča a Spišské Podhradie. Levoča: Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ, 2011. s. 176 – 177.
GPS
48.998954, 20.756997
48°59'56.2"N 20°45'25.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk