Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románsky kostol postavený po roku 1258. V gotickom slohu ho prestavali v rokoch 1462 – 1497, keď k nemu pristavali kaplnku. V roku 1794 vyhorel. V rokoch 1824 – 1825 loď a presbytérium zborili a začali stavať nový klasicistický kostol, ktorý dokončili v roku 1829. Z pôvodnej stavby sa zachovala hranolová veža, podklenutá krížovou klenbou s pravouhlým rebrom, zbiehajúcim do konzol štvrťkruhového profilu. Na fasáde veže je zuborez s oblúčikovým vlysom, ktorý spájal dnes už neexistujúce nárožné lizény a zamurované neskorobarokové okno. Veža bola vtiahnutá do novej jednoloďovej stavby, ktorá má rovno uzavreté presbytérium, bočnú kaplnku a vretenovite točité schodište. Priestory presbytéria a lode sú zaklenuté pruskými klenbami, triumfálny oblúk tvorí zdvojený medziklenbový pás. Okná sú termové. Fasády sú členené oknami a portálmi s hladkou šambránou. Bočný portál je datovaný rokom 1827. [1] Veža je zastrešená nízkou zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Ešte v 60. rokoch 20. storočia hlavný oltár vytvárala novorománska iluzívna architektúra, v strede s obrazom Panny Márie, po stranách boli sochy kľačiacich anjelov a sv. Petra a Pavla apoštolov zo začiatku 20. storočia. Bočné oltáre Ukrižovania a sv. Jána Nepomuckého sú z 19. storočia. V interiéri sa nachádza gotický štvorkrídlový oltár sv. Barbory z obdobia okolo roku 1500. Zreštaurovaný a doplnený novou predelou a nadstavcom bol v roku 1906. V skrini je ústredná plastika Panny Márie. Vnútorné maľby krídel znázorňujú sv. Katarínu Alexandrijskú, sv. Uršuľu, sv. Gudulu a nezistiteľnú sväticu, na vonkajšej strane krídel sú obrazy sv. Doroty, sv. Lucie, sv. Margity Antiochijskej a nezistiteľnej svätice. Maľby značne prepracoval reštaurátor. Kazateľnica je rokoková z polovice 18. storočia. Krstiteľnica je gotická z druhej polovice 15. storočia, s nápismi a figurálnymi medailónmi. Sväteničky sú klasicistické zo začiatku 19. storočia. [2]
 

Veža pôvodne nebola spojená s chrámom a patrila do vlastníctva mesta a nie fary. V rokoch 1825 - 1829 postavili na mieste starého kostola dnešné jednolodie ako provizórium, no provizórium stojí dodnes. Dnešný kostol je o tretinu menší ako pôvodná stredoveká stavba. [3]
 

Celý chrám je situovaný do ohradeného priestoru, do ktorého vedie vstupná brána, pôvodné gotická, v 17. a 18. storočí upravená. Brána je menšou hranolovou stavbou s lomeným priechodom a čiastočne zachovanými renesančnými i barokovými kamennými osteniami. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti mesta.
Fotogaléria
Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie (v rannej hmle) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie (v pozadí Spišský hrad) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie (v pozadí Spišský hrad) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie (v pozadí Spišský hrad) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - pohľad na Spišský hrad od kostola foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 9/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 164.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 164.
[3] www.tic-spisskepodhradie.com/priroda-a-historia/kulturne-pamiatky (2.12.2020)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 164.
GPS
49.001050, 20.751706
49°00'03.8"N 20°45'06.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk