Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový stĺp z roku 1726. Reštaurovaný bol v roku 1861. Kamenná plastika Immaculaty je postavená na stĺpe s trojuholníkovým podstavcom, ktorý má na nárožiach stočené volúty s rastlinnými reliéfmi. V zrkadlách sú nápisy. Zábradlie pochádzalo zo začiatkom 20. storočia. [1]
 

Stĺp i plastika umiestnená na vrchole sú kópie z roku 2009. [2] Kamenná ohrada bola odstránená.

Pamiatková ochrana
Replika.
Súčasný stav a využitie
Stav stĺpu je dobrý.
Prístup
Stojí na Mariánskom námestí v centre mesta.
Fotogaléria
Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 9/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 165.
[2] www.pamiatky.sk (27.1.2021)
GPS
49.000187, 20.752045
49°00'00.7"N 20°45'07.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk