Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Podhradie - Meštiansky dom (Starý jarok 39)
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný meštiansky dom postavený v druhej polovici 16. storočia. Upravovali ho v prvej polovici 17. storočia, v roku 1676, v druhej polovici 18. storočia, v prvej polovici 19. storočia a na prelome 19. a 20. storočia. [1]
 

Ide o dvojpodlažný prejazdový radový dom na pôdoryse písmena L s trojtraktovou dispozíciou. Objekt je podpivničený. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Spišské Podhradie - dom meštiansky, Starý jarok 39 (č. ÚZPF 757/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2021. Autorka: Ing. arch. Adriana Klingová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav domu nie je úplne dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta. Nachádza sa neďaleko evanjelického kostola.
Fotogaléria
Spišské Podhradie - Meštiansky dom (Starý jarok 39) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Meštiansky dom (Starý jarok 39) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Meštiansky dom (Starý jarok 39) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Meštiansky dom (Starý jarok 39) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Meštiansky dom (Starý jarok 39) foto © Viliam Mazanec 9/2020
Poznámky
[1 - 2] www.pamiatky.sk (6.3.2022)
[3] www.pamiatky.sk (1.5.2023)
GPS
48.99924, 20.75182www.pamiatkynaslovensku.sk