Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Rokoková kaplnka postavená v rokoch 1765 - 1766. Ide o malý sakrálny objekt s polygonálnym centrálnym pôdorysom a polkruhovo zakončeným presbytériom. Kaplnka je zaklenutá kupolou a v bočných priestoroch pruskými klenbami. V interiéri je tabuľa s textom o založení stavby (1766). [1]
 

Kaplnku začal stavať v máji 1765 posledný spišský prepošt Karol Zbiško. Dnes už nie je jasné, či jeho kaplnka súvisela s pôvodnou koncepciou Spišského Jeruzalema. Pri priemete mapy Spišského Jeruzalema a jeho starovekej predlohy sa poloha Kaplnky sv. Jána Nepomuckého kryje s polohou paláca Hasmoneovcov, ktorý sa však podľa evanjelických správ nijako nespájal s utrpením Krista. [2]
 

Zo Zbiškovho stavebného zámeru vznikol hneď v roku 1765 spor so Spišskou kapitulou, ktorá bola výlučným vlastníkom pozemku Pažice a protestovala proti svojvoľnému konaniu prepošta – i keď išlo o stavbu sakrálnej budovy. Napriek nezhodám bola kaplnka o rok neskôr dokončená. Svedčí o tom okrem iného pamätná tabuľa s nápisom o stavbe, ktorá zdôrazňuje výber sv. Jána Nepomuckého ako patróna ľudí v súženiach, zažívajúci protivenstvá. [3]
 

Prepošt Zbiško pre kaplnku v roku 1771 založil fundáciu, podľa ktorej sa má dvakrát do mesiaca v kaplnke slúžiť votívna omša za spásu duše fundátora. [4]
 

Pôvodne rozšírené púte ku kaplnke upadli už od roku 1778. V tom istom roku udrel do kaplnky blesk na mieste, kde je umiestnená pamätná tabuľa. Čiastočne poškodil strechu a zničil zlátenie písmen. V roku 1796 bola kaplnka opravená a v dobrom stave. [5]
 

V dodržiavaní fundačných záväzkov sa pokračovalo ešte v roku 1804. Starostlivosť o kaplnku bola v tom období už na pleciach Spišskej kapituly. [6]
 

V roku 1849 v blízkosti kaplnky táborilo približne 3 000 ruských vojakov cára Mikuláša I.. Dvaja vojaci, ktorí vtedy zomreli, sú pochovaní niekoľko metrov severne od kaplnky. [7]
 

Na jar v roku 1935 udrel do kaplnky opäť blesk a poškodil strechu. Oprava bola dokončená 18. mája 1935. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Podobne ako ostatné objekty Spišského Jeruzalema aj kaplnka sv. Jána Nepomuckého bola počas obdobia socializmu zanedbávaná. V roku 2010 bola časť plechovej strechy odcudzená. Spišské biskupstvo dalo strechu na vlastné náklady ihneď opraviť. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí neďaleko Spišské Podhradia. V časti územia, ktoré sa nazýva Na Pažici.
Fotogaléria
Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - pohľad od Kaplnky sv. Jána Nepomuckého na Kaplnku sv. Rozálie a Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka sv. Rozálie a v pozadí Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého a Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého a Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 174.
[2] BARBUŠČÁKOVÁ, Vladimíra et al.: Spišský Jeruzalem – história, fauna a flóra. Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko, 2014. s. 58 - 59.
[3 - 4] BARBUŠČÁKOVÁ, Vladimíra et al.: Spišský Jeruzalem – história, fauna a flóra. s. 59.
[5 - 8] BARBUŠČÁKOVÁ, Vladimíra et al.: Spišský Jeruzalem – história, fauna a flóra. s. 60.
[9] BARBUŠČÁKOVÁ, Vladimíra et al.: Spišský Jeruzalem – história, fauna a flóra. s. 61.
GPS
49.003074, 20.731845
49°00'11.1"N 20°43'54.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk