Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Podhradie (Na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ranobaroková kaplnka postavená v roku 1666. [1] V rokokovom slohu ju upravili v polovici 18. storočia. Ide o malý sakrálny objekt so šesťuholníkovým pôdorysom, krytý hviezdicovou hrebienkovou klenbou. [2] Strecha v tvare šesťbokého ihlana je krytá asfaltovým šindľom. [3]
 

V interiéri je rokokový oltár sv. Rozálie, drapériového typu, s ústredným obrazom svätice a sochami anjelov. [4]
 

Príbeh vzniku Kaplnky sv. Rozálie súvisí s jednou z najprudších morových epidémií, aká kedy postihla Spiš. V júni roku 1662 vrcholila v Spišskom Podhradí. Z karanténnych dôvodov bolo dokonca na čas obyvateľom okolia zakázané prísť na bohoslužby do chrámu v Spišskej Kapitule. Aby však nebola prerušená pastoračná starostlivosť o okolitý ľud, kapitulskí jezuiti dali na Pažici v blízkosti Kostola sv. Martina postaviť dočasný prístrešok, pokrytý šindľami, ktorého steny tvorili koberce. Jezuiti v prístrešku vo sviatky a nedele vysluhovali svätú omšu a kázali zhromaždeným veriacim. [5]
 

Neskôr, v roku 1666, možno práve na mieste, kde počas moru stál bohoslužobný stan, slúžiaci na omše, dal postaviť spišský kanonik Ján Bethlenfalvay Kaplnku sv. Rozálie. O rok neskôr ju konsekroval spišský prepošt Juraj Báršoň. Založil aj fundáciu 100 uhorských zlatých pre samotnú kaplnku a ďalších 200 zlatých na odslúženie dvanástich omší – šesť k úcte sv. Rozálie a šesť votívnych za spásu duše fundátora – teda seba – a svojich rodičov. [6]
 

Oltár pre kaplnku bol dokončený v roku 1701. Exteriérovú výzdobu kaplnky doplnil v roku 1708 spišský kanonik – kustód Peter Martinovszky o štyri obrazy, ktoré viseli na stenách kaplnky zvonku. [7]
 

Jedna z najväčších posledných procesií ku kaplnke sa odohrala 4. septembra 1778. Potom sa procesie obmedzili na utorok v Prosebné dni. [8]
 

Kaplnku a jej votívnu fundáciu mala počas celej histórie drobnej sakrálnej stavby v správe Spišská kapitula. Posledná celková oprava v 20. storočí sa uskutočnila v roku 1935. Po nástupe socializmu už Spišská sídelná kapitula nedisponovala vlastnými prostriedkami a kaplnka odvtedy chátrala. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Čiastočne opravená bola po roku 1945. [10] Obnovená bola v rokoch 1991 - 1993. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí neďaleko Spišské Podhradia. V časti územia, ktoré sa nazýva Na Pažici.
Fotogaléria
Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie (v pozadí Spišský hrad a Spišská Kapitula) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie (v pozadí Spišský hrad a Spišská Kapitula) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie (v pozadí Spišský hrad a Spišská Kapitula - pohľad od Kaplnky sv. Jána Nepomuckého) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie (v pozadí Spišský hrad a Spišská Kapitula) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - pohľad na Spišský hrad foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie (naľavo Kaplnka sv. Jána Nepomuckého) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie (naľavo Kaplnka sv. Jána Nepomuckého) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie (na Pažici) - Kaplnka sv. Rozálie (naľavo Kaplnka sv. Jána Nepomuckého) foto © Viliam Mazanec 9/2020
Poznámky
[1] BARBUŠČÁKOVÁ, Vladimíra et al.: Spišský Jeruzalem – história, fauna a flóra. Spišská Nová Ves: Spišské osvetové stredisko, 2014. s. 46.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 174.
[3] BARBUŠČÁKOVÁ, Vladimíra et al.: Spišský Jeruzalem – história, fauna a flóra. s. 45.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 174.
[5 - 8] BARBUŠČÁKOVÁ, Vladimíra et al.: Spišský Jeruzalem – história, fauna a flóra. s. 46.
[9] BARBUŠČÁKOVÁ, Vladimíra et al.: Spišský Jeruzalem – história, fauna a flóra. s. 46 - 47.
[10] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 174.
[11] www.pamiatky.sk (3.10.2019)
GPS
49.003438, 20.733731
49°00'12.4"N 20°44'01.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk