Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Podhradie - Synagóga
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Mesto Spišské Podhradie bolo v minulosti charakteristické zmiešaným obyvateľstvom. Vedľa sebe žili Slováci, Nemci a od roku 1840 aj Židia. V meste vznikol rabinát a židovská populácia sa rýchlo rozrástla, z 219 židovských občanov v roku 1869 na 458 v roku 1940. Miestna komunita bola ortodoxná a okrem ješivy spravovala viaceré iné inštitúcie. [1] Židia patrili k veľmi dôležitej časti obyvateľstva mestečka a to najmä v 19. storočí. V roku 1850 tu vznikla "Chevra Kadisha" - Svätá spoločnosť. Židia tu mali svoje obradné kúpele - "mikva"; "Talmud Tora" - základnú školu; "yeshiva" - vyššiu školu. Väčšina obchodov, malých dielní a majetku patrila alebo bola spravovaná židmi. Po druhej svetovej vojne sa už tento život v Spišskom Podhradí neobnovil. V roku 1940 žilo v meste a hlásilo sa k židovskej viere 442 ľudí z 3120 obyvateľov. Po oslobodení sa však do mesta nevrátil takmer nikto. [2] V súčasnosti už v Spišskom Podhradí nežijú žiadni židia. Nemými svedkami minulosti sú len synagóga v centre a zanedbaný židovský cintorín situovaný približne 3 km severne za mestom. [3]
 

Prvú synagógu postavili okolo roku 1875 v neoklasicistickom slohu s maurskými prvkami. V roku 1905 však podľahla spolu s desiatkami domov veľkému požiaru. Na jej mieste bola postavená v rokoch 1905 – 1906 nová synagóga tiež v neoklasicistickom štýle inšpirovaná orientálnou architektúrou. [4] Synagóga je obdĺžniková budova s trojosovým priečelím, zdôrazneným atikou a hranolovitými nárožiami. [5] Ide o jednoduchú stavbu s maurskými prvkami, ktorá slúžila malej ortodoxnej obci a predstavuje typický príklad provinčnej synagógálnej architektúry 19. storočia. Synagóga si zachovala pôvodný exteriér. Je orientovaná do ulice. V interiéri sa zachovala obiehajúca empora - ženská galéria na šiestich liatinových stĺpoch, svätostánok (aron hakodeš) a pôvodná bohatá maurská stropná maľba. [6] Synagóga je jediná, ktorá sa zo štrnástich na Spiši zachovala. [7] Po vojne sa zmenila na sklad obchodu s nábytkom.
 

Stavba je už niekoľko rokov v procese obnovy, ale priebežne sa používa na rôzne kultúrne podujatia. Po úspešnom ukončení rekonštrukcie je záujem vytvoriť na ženskej galérii stálu expozíciu z exponátov Múzea židovskej kultúry v Bratislave. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Združenie priateľov Slovenska a Mierové zbory pomohli pri jej rekonštrukcii a pri obnove židovského cintorína. [9]
 

Židovská synagóga v Spišskom Podhradí sa ako jedna z mála židovských kultúrnych pamiatok na východnom Slovenska dostala do programu cestovných kancelárií. Mesto dostalo jedinú zachovanú židovskú synagógu na Spiši do 30 ročného bezplatného prenájmu od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Bratislave. Myšlienku podporil okrem fondu Pro Slovakia aj Gettyho inštitút z USA, ktorý na rekonštrukciu poskytol 20 000 dolárov. Po obnove synagógy začalo mesto realizovať projekt budúcej expozície židovskej kultúry v tomto regióne. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je dobrý. Slúži na kultúrne účely.
Prístup
Štefánikova ulica
Fotogaléria
Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2020
Poznámky
[1] www.slovak-jewish-heritage.org (8.2.2016)
[2] www.new.spisskepodhradie.sk (8.2.2016)
[3] www.slovak-jewish-heritage.org (8.2.2016)
[4] www.new.spisskepodhradie.sk (8.2.2016)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 165.
[6] www.slovak-jewish-heritage.org (8.2.2016)
[7] www.new.spisskepodhradie.sk (8.2.2016)
[8] www.slovak-jewish-heritage.org (8.2.2016)
[9] www.new.spisskepodhradie.sk (8.2.2016)
[10] Synagóga v Spišskom Podhradí sa dostala do programu cestovných kancelárií, štvrtok 14. 8. 1997. www.sme.sk (8.2.2016)
GPS
48.997918, 20.754704
48°59'52.5"N 20°45'16.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk