Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Vlachy - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený ako tolerančný v roku 1787 na mieste starého dreveného kostola pochádzajúceho z roku 1694, ktorý pri požiari v roku 1727 zhorel. Kostol je typ sieňových tolerančných chrámov s polkruhovým uzáverom presbytéria a pruskými klenbami. Veža a fasáda je riešená klasicisticky v polovici 19. storočia. [1]
 

Oltár je neoklasicistický, v strede má obraz Krista na mori od E. Paulyho podľa predlohy O. Plockhorsta. Kazateľnica je neoklasicistická polygonálna, ornamentika ako na oltári. Krucifix s barokovým korpusom je z 18. storočia. V interiéri sa nachádza podobizeň cisára Jozefa II. z konca 18. storočia, štyri stallá, barokovo-klasicistické z roku 1787 a obraz Nanebovstúpenia Pána z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v centre mesta.
Fotogaléria
Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 176.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 176.
GPS
48.947560, 20.795049
48°056'51.2"N 20°047'42.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk