Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišský Hrušov
Iný názov
Hrušov nad Hornádom
Lokalita
obec Spišský Hrušov, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1596. V polovici 18. storočia bol zbarokizovaný a začiatkom 19. storočia priečelie upravené v klasicistickom slohu. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s obdĺžnym pôdorysom a trojtraktovou blokovou dispozíciou. Na priečelí je stredný trojosový rizalit, ktorý je členený na prízemí pilastrami a na poschodí pilierovou loggiou. Ústredný vestibul je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. V jednej miestnosti sa nachádza renesančný vyrezávaný strop, na kartuši mešternice s letopočtom 1596 a iniciálkami. Kaštieľ pokrývala ťažká šindľová manzardová strecha. [1]
 

Kaštieľ vlastnil gróf Mariássy.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

V rokoch 1995 - 1996 boli na kaštieli urobené vnútorné i vonkajšie opravy. V pôvodnom stave ostal vestibul, pracovňa starostu a kancelária matriky. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ slúži ako Obecný úrad.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 178.
[2] www.spisskyhrusov.sk
GPS
48.946491, 20.705865
48°0 56' 47.37", 20°0 42' 21.11"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk