Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišský Štvrtok - Kláštor minoritov
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišský Štvrtok, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ranobaroková budova kláštora postavená po roku 1668. [1] Úpravy prebehli v roku 1776 a 1950. [2] Dvojpodlažný dvojtraktový objekt na obdĺžnikovom pôdorysom, uprostred s rajskou záhradou. Okolo nej je chodba, z ktorej sú vstupy do jednotlivých miestností. Fasády sú hladké. V miestnostiach sú krížové hrebienkové, pruské klenby a rovné stropy. [3] Niektoré miestnosti (najmä rohové) sú väčších rozmerov a s viacerými oknami. Slúžili ako učebne, knižnice, refektár, kaplnka, sklady na obilie a drevárne. V troch rohoch budovy sú široké schodištia z prízemia na poschodie. Väčšia časť budovy je podpivničená. Z rohu prízemia vedie spojovacia chodba do spodnej časti Zápoľského kaplnky. Za kláštorom bola veľká záhrada a stodoly. [4]
 

Niektoré písomné pramene začatie stavby kláštora uvádzajú v roku 1642, kedy bol majiteľom obce Štefan Csáky. Väčšina iných odborných prameňov však častejšie uvádza rok 1668, keď sa majiteľom Spišského hradu i obce stal František Csáky. [5]
 

Od roku 1950 slúži budova bývalého kláštora aj s okolím pre účely sociálnej starostlivosti. V interiéri bola značne zmodernizovaná a prispôsobená potrebám moderného ústavu. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického objektu je dobrý. Slúži ako ústav sociálnej starostlivosti.
Fotogaléria
Spišský Štvrtok - Kláštor minoritov foto © Patrik Kunec 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 180.
[2] www.pamiatky.sk (8.12.2018)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 180.
[4 - 6] www.spisskystvrtok.sk/obec-21/historia/okolie-a-pamiatky/klastor-minoritov-/ (8.12.2018)
Bibliografia
JAVORSKÝ, František: Kostol sv. Ladislava, kaplnka Zápoľských a kláštor minoritov v Spišskom Štvrtku. Spišská Nová Ves, 1998. 56 s. ISBN 80-967962-8-3
www.spisskystvrtok.sk
GPS
49.002036, 20.462763
49°00'07.3"N 20°27'46.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk