Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stakčín - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Stakčín, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
STARÝ PARK
 

Pôvodný park v Stakčíne sa nachádzal za kaštieľom – tzv. starý park. Pozostával z časti pravidelnej a voľnokrajinárskej. Pravidelná časť začínala za kaštieľom a končila za dnešnou administratívnou budovou firmy Agrifop. Pozostávala z veľkého obdĺžnikového parteru, ktorého súčasťou boli vahadlová studňa a altánok. Voľnokrajinárska časť nadväzovala na pravidelnú časť tvorenú sieťou chodníkov pomedzi staré solitéry stromov. Pravidelná časť parku zanikla v druhej polovici 19. storočia rozšírením kaštieľa a voľnokrajinárska časť sa zachovala dodnes v areáli materskej škôlky. Rastú v nej predovšetkým domáce druhy drevín – hrab obyčajný (Carpinus betulus), lipa malolistá (Tilia cordata), javor poľný (Acer campestre) a javor mliečny (Acer platanoides). [1]
 


 

NOVÝ PARK
 

V druhej polovici 19. storočia sa pred kaštieľom začal budovať nový park. Pôvodná cesta vedúca popri kaštieli bola odklonená a preložená bližšie k majeru (dnešná Duchnovičova ulica). Novozaložený park bol budovaný na spôsob anglických voľnokrajinárskych parkov. Z domácich druhov drevín tu prevládajú jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lipa malolistá (Tilia cordata), javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), dub letný (Quercus robur) a jedľa biela (Abies alba). Okrem domácich drevín boli vysadené i dudzokrajné dreviny ako dub močiarny (Quercus palustris), dub červený (Quercus rubra) a gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos). Dendrologickým prieskumom bol zistený výskyt 13 listnatých a 6 ihličnatých druhov drevín. [2]
 

Najstarším stromom je exemplár duba letného (Quercus robur) pri autobusovej zastávke s obvodom 553 cm, ktorého vek sa odhaduje na 300 rokov. Z iných stromov je veľmi vzácny opadavý ihličnan tisovec dvojradový (Taxodium distichum) rastúci pred dvojbytovkou pri Obecnom dome. [3]
 

Krátko po druhej svetovej vojne bol park nanovo oplotený a sprístupnený verejnosti. Najväčšie rekonštrukcie parku prebehli v 70. rokov 20. storočia (úprava časti parku na pravidelnú - vybudovaním systémov chodníkov a fontány) a v roku 2011. Pri poslednej rekonštrukcii bol vykonaný podrobný dendrologický prieskum, boli ošetrené staré a choré stromy, realizovaná výsadba nových stromov, vybudované nové chodníky a osadené nové lavičky a farebná fontána. [4]
 

V súčasnosti je park známejší pod názvom Obecný park a jeho súčasťou je pomník padlým vojakom obce Stakčín v prvej svetovej vojne. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu. Park v Stakčíne je udržiavaný a prekrásny! Návštevníka ohúri svojou krásou i rozlohou. Nečakaný skvost v malej a v súčasnosti tak veľmi skromne spomínanej obci, napriek tomu, že ukrýva viaceré kultúrne poklady.
Prístup
Nachádza sa v strede obce.
Poznámky
[1 - 5] Informačná tabuľa v teréne. (6/2019)
Bibliografia
www.stakcin.eu
GPS
49.000597, 22.229516
49°00'02.2"N 22°13'46.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk