Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stanča - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stanča, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1789 podľa projektu tereziánskej stavebnej kancelárie. Obnovený bol v roku 1913. Je to jednoloďový barokový prehýbaný priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a do priečelia komponovanou, mierne predstavanou vežou. Interiér kryjú pruské klenby s medzipásmi, ktoré dosadajú na dvojitú rímsu pilastrov. Subtílna veža je členená pilastrami a terčíkovou podstrešnou rímsou, na ktorú dosadá luisézna prilba. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami.
 

Hlavný oltár so štvoretážovým ikonostasom má bohatú rokokovú ornamentálnu dekoráciu s mriežkami a rokajmi. Kazateľnica, rokoková s obrazmi Samaritánka, Rozsievač a s kvetovými zátišiami, je z čias stavby kostola. Voľný obraz Panny Márie od J. Révésza pochádza z roku 1872. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 182.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 182.
Bibliografia
www.stanca.sk
GPS
48.572509, 21.657214
48°34'21.0"N 21°39'26.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk