Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stanovy Gemersko-malohontského muzeálneho spolku z roku 1883 - Predmet mesiaca SEPTEMBER 2022 (Gemersko-malohontské múzeum)
stanovy-gemersko-malohontskeho-muzealneho-spolku-z-roku-1883-predmet-mesiaca-september-2022-gemersko-malohontske-muzeum

 


 

V rámci prezentačnej aktivity Predmet mesiaca vystaví Gemersko-malohontské múzeum zaujímavý, originálny, ručne písaný dokument z roku 1883 - Stanovy Gemersko-malohontského muzeálneho spolku. Dokument je súčasťou archívu múzea, a text písaný v maďarčine je rukopisom prvého riaditeľa múzea, Jánosa Fábryho. Dokument je vystavený v priestoroch múzea od 2. septembra do 30. septembra 2022.
 


 

V septembri 2022 si pripomíname 140. výročie založenia Gemersko-malohontského múzea. Korene múzea siahajú do 3. septembra 1882, keď sa otvorila prvá Umelecko-archeologická výstava Gemerskej župy v priestoroch bývalých delostreleckých kasární, kde sídli múzeum dodnes. Úspech výstavy prispel k tomu, aby vedenie mesta i župy hneď na druhý deň, 4. septembra 1882, na zasadajúcom zhromaždení Gemersko-malohontskej muzeálnej spoločnosti definitívne založilo Gemersko-malohontský muzeálny spolok. Za dočasného predsedu spolku zvolili baróna Jenőa Nyáriho.
 

O rok neskôr, 24. septembra 1883, sa na druhom valnom zhromaždení rozhodlo aj o novom vedení spolku a spresnili sa i základné pravidlá. Predsedom spolku sa stal Bertalan Szontágh, podpredsedom Zoltán Hamvay a Vilmos Groó, prvým riaditeľom múzea János Fábry, pokladníkom József Dapsy, notárom József Molnár, tajomníkom Tamás Löcherer a určil sa aj 27 členný riadiaci zbor.
 

Cieľom spolku bolo zozbieranie a uschovanie predmetov týkajúcich sa odvetvia hospodárstva, priemyslu, prírody, umenia a školstva v trvalom múzeu a ich prezentácia verejnosti v prospech všeobecného vzdelávania. Tieto historické relikvie a umelecké poklady župy pozbierali kúpou alebo vo forme darov od osobností regiónu. Spolok pravidelne vydával ročenky, usporadúval dočasné výstavy, organizoval zhromaždenia spojené s čítaním a podporoval výskum a bádanie v rámci jednotlivých sekcií múzea ako: hospodárska, umelecko-priemyselná, archeologicko-historická, prírodovedecká sekcia a oddelenie školstva.
 

Brožúra je dostupná v múzejnej knižnici.
 

PhDr. Éva Kerényi, PhD. (historička múzea)


 


 


 

A Gömörmegyei Múzeum-Egyesület alapszabályzata 1883-ból
 

A hónap műtárgya – szeptember 2022
 


 

Szeptember hónap műtárgya egy igen érdekes, kézzel írott dokumentum 1883-ból: a Gömörmegyei Múzeumegylet alapszabályzata. A kézirat a múzeum levéltári anyagának részét képezi, a magyar nyelvű szöveg szerzője pedig az intézmény első igazgatója, Fábry János.
 


 


 

2022 szeptemberében a Gömör-Kishonti Múzeum fennállásának 140. évfordulóját ünnepeljük. A gyökerek 1882. szeptember 3-ra nyúlnak vissza, amikor az egykori honvédtüzér-laktanya épületében – ahol a múzeum mai napig székel - megnyitotta kapuit az első Gömörmegyei művészeti és régészeti kiállítás. A kiállítás sikere hozzájárult ahhoz, hogy a város és a megye lelkes férfiúi már másnap, 1882. szeptember 4-én a Gömörmegyei Múzeumi Egyesület alakuló ülésén végérvényesen letegyék a múzeum-egyesület alapjait. Az egylet ideiglenes elnökévé báró Nyáry Jenőt választották meg.
 

Egy évvel később, pontosabban 1883. szeptember 24-én a múzeumegylet második közgyűlésén határoztak az új egylet vezetőségéről és pontosították annak alapszabályait is. Az egylet elnökévé Szontagh Bertalan, alelnökévé Hamvay Zoltán és Groó Vilmos, a múzeum első igazgatójává Fábry János, pénztárnokává Dapsy József, jegyzővé Molnár József, titkárrá pedig dr. Löcherer Tamás neveztetett ki. Ugyanakkor megszavazták a 27 tagú igazgató testületet is.
 

Az egyesület célja a hazai tudományosság és közművelődés általános terjesztése és e mellett Gömör-Kishont vármegye múltjának, területi viszonyainak és műveltségi állapotának megismerésére szolgáló tárgyaknak és irodalmi termékeknek egy vármegyei múzeumban való egybegyűjtése és megőrzése volt. A megye történelmi ereklyéit és művészeti kincseit vétellel vagy ajándékozás formájában gyűjtötték be az emberektől, vagy azokat letét formájában helyezték el az intézményben. Céljaik elérésére rendszeresen évkönyveket bocsájtottak ki, időszakos kiállításokat rendeztek, felolvasásokat tartottak és nem utolsó sorban pedig támogatták a tudományos kutatást és szorgalmazták a múzeum anyagának szakszerű felállítását a múzeum egyes részlegein belül, melyek a következők voltak: gazdasági, iparművészeti, régiségi-történelmi, természettudományi és tanügyi.
 

Az alapszabályzat brossúrája elérhető a múzeum könyvtárában.
 

PhDr. Kerényi Éva, PhD. (a Gömör-Kishonti Múzeum történésze)


 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk