Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stará Bystrica, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1892 v novogotickom slohu. Jednoloďová stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý plytkými pruskými klenbami. Fasáda je členená opornými piliermi a polkruhovo zakočenými oknami. Veža je krytá strechou v tvare ihlanu. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola v historizujúcom slohu. [2]
 

Kostol bol postavený po požiari starého dreveného kostola. Počas svojej existencie bol viackrát rekonštruovaný. Najväčšia rekonštrukcia sa uskutočnila po druhej svetovej vojne, keď bol na viacerých miestach zasiahnutý delostreleckou paľbou, a potom po roku 1989. [3]
 

Kostol sv. Michala archanjela patrí medzi najvýznamnejšie dominanty obce a farnosti Stará Bystrica. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1989 – 1994. Generálna oprava strechy, veže a fasády kostola prebehla v rokoch 1997 – 2009. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021Stará Bystrica - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 46.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 46.
[3 - 5] www.starabystrica.sk (21.7.2017)
GPS
49.346802, 18.939206
49°20'48.5"N 18°56'21.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk