Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Halič - zvonica
Lokalita
obec Stará Halič, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Monumentálna neskororenesančná drevená zvonica v Starej Haliči neďaleko Lučenca ja najväčšou drevenou zvonicou na Slovensku. V roku 1673 ju postavil mlynársky majster J. Polóni. Masívnu stĺpovo-rámovú konštrukciu kónického tvaru chráni drevený šindeľ a ukončuje priestranná izbica s otvorenou zvukovou arkádou a stanovou strechou s malou cibuľou. Tri zvony z prvej polovice 20. storočia dopĺňa jeden stredoveký z 15. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí ako súčasť murovanej ohrady pri gotickom Kostole sv. Juraja z polovice 14. storočia.
Fotogaléria
Stará Halič - zvonica a Kostol sv. Juraja foto © https://commons.wikimedia.org/ (fotografia z roku 1930)Stará Halič - zvonica foto © Ladislav Luppa 9/2016Stará Halič - zvonica foto © Ladislav Luppa 9/2016Stará Halič - zvonica foto © Ladislav Luppa 9/2016Stará Halič - zvonica foto © Ladislav Luppa 7/2013Stará Halič - zvonica foto © Ladislav Luppa 9/2016Stará Halič - zvonica foto © Ladislav Luppa 9/2016Stará Halič - zvonica foto © Ladislav Luppa 7/2013
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 186.
Bibliografia
www.starahalic.sk
GPS
48.364444, 19.574036
48°21'52.0"N 19°34'26.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk