Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Huta - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stará Huta, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1804 – 1818. [1] Podľa iného zdroja vznikol v rokoch 1812 – 1817. [2] Reštaurovaný bol v roku 1923. Prestavali ho v rokoch 1934 – 1935. Počas druhej svetovej vojny bol výrazne poškodený. [3] Leteckou mínou bola narušená predná časť kostola, ktorá bola opravená do roku 1954. Táto oprava prispela k tomu, že sa kostol zväčšil o časť, v ktorej sa nachádza hlavný oltár a obetný stôl. [4]
 

Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory majú rovné stropy. Hladká fasáda má polkruhovo zakončené okná. [5] Veža je zakončená zvonovitou prilbou.
 

Hlavný oltár Panny Márie z roku 1867 má obraz z roku 1902. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po celkovej obnove interiéru aj exteriéru bol sakrálny objekt 26. októbra 2003 slávnostne posvätený otcom biskupom Eduardom Kojnokom. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 184.
[2] www.obecstarahuta.sk (21.7.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 184.
[4] www.obecstarahuta.sk (21.7.2017)
[5 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 184.
[7] www.obecstarahuta.sk (21.7.2017)
GPS
48.474234, 19.343962
48°28'27.2"N 19°20'38.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk