Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Huta (Nová Baňa) - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nová Baňa, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1814. Prestavali ho v rokoch 1922 – 1924. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom a vežou vstavanou do štítového priečelia. Interiér je zaklenutý valenou lunetovou klenbou. Fasády sú členené pilastrami s rímsovou hlavicou a polkruhovo ukončenými oknami. [1] Veža je zastrešená ihlancom.
 

Kostol bol posvätený v nedeľu 10. mája 1925. [2]
 

Vznik osady Sklená Huta, neskôr premenovanej na Starú Hutu, sa spája s počiatkami sklárskeho remesla. Podľa zmluvy so štiavnickou komorou zo 4. júna 1630, postavil sliezsky sklár Michal Ulmb skláreň, pri ktorej vznikla nová osada. [3]
 

Moderná urbanizácia a výstavba nového sídliska však spôsobili, že v 80. rokoch 20. storočia prešla veľká časť obyvateľov Starej Huty, bývať do Novej Bane. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 395.
[2 - 4] https://novabana.fara.sk/filialky/ (12.4.2021)
Bibliografia
www.novabana.sk
GPS
48.423968, 18.580281
48°25'26.3"N 18°34'49.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk