Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Kremnička - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kremnička
Lokalita
obec Stará Kremnička, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1890 postavený na mieste starého sakrálneho objektu, spomínaného v roku 1674, ktorý v roku 1888 vyhorel. Na podkovite uzavreté a kupolou zaklenuté presbytérium nadväzuje obdĺžniková loď s rovným stropom. Interiér s figurálnou výmaľbou od J. Hocka je z rokov 1890 – 1891. Predstavaná veža a fasády kostola členia okná, ktorých štukované šambrány sú farebne odstupňované. [1] Predstavaná veža je krytá ihlancom. Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

V roku 1674 dal Ostrihomský arcibiskup Szelepscényi postaviť prvý kostol Rozoslania apoštolov, ktorý bol zničený požiarom v roku 1888. Na jeho mieste bol postavený nový kostol zasvätený sv. Imrichovi a slúži aj v súčasnosti. Veľký podiel na výstavbe nového kostola mal farár Michal Chrastek, správca farnosti (1868 - 1896). Je pochovaný v krypte kostola v Žiari nad Hronom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 184.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 184.
[3] www.starakremnicka.sk (12.1.2017)
GPS
48.606485, 18.889832
48°36'23.4"N 18°53'23.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk