Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Lehota - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stará Lehota, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia. Renovovaný bol v roku 1788. Prestavali ho v 20. storočí. Ide o jednoloďový rozšírený priestor s rovným stropom, s polygonálne uzavretým presbytériom a vežou, predstavanou na osi západnej fasády kostola. Na priečelí je okrúhle gotické okno (kedysi s kružbou) a v presbytériu sa nachádza kamenné gotické výklenkové pastofórium z 15. storočia. [1] Veža je krytá stanovou strechou. Fasády člení lizénové rámovanie.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 184.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 184.
Bibliografia
www.staralehota.sk
GPS
48.651857, 17.947910
48°39'06.7"N 17°56'52.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk