Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Lesná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Stará Lesná, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1821 (1822?), bez veže. Sieňový priestor s rovným uzáverom, preklenutý pruskými klenbami. Na čelenej strane je murovaný štít. Fasády sú hladké. [1]
 

Klasicistický oltár typu oltárov s kazateľnicou je riešený na spôsob stĺpového portika. Pod rečníckym balkónom je obraz Krista s anjelom, pripisovaný J. Czauczikovi. Organová skriňa je klasicistická z roku 1821. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza cínovú konvicu z roku 1711. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 186.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 186.
Bibliografia
www.staralesna.sk
GPS
49.136215, 20.306927
49°08'10.4"N 20°18'24.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk