Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 981/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2018. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [1]

Fotogaléria
Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021Stará Ľubovňa - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 10/2021
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (12.7.2019)
Bibliografia
HAVIAROVÁ, Michaela: Barokové nástenné maľby v južnej kaplnke Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. In: Pamiatky a múzeá, 2021, č. 3, s. 30 - 34.
KASENČÁKOVÁ, Zuzana: Objavené krypty v Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. In: Pamiatky a múzeá, 2020, č. 1, s. 2 - 7.
www.staralubovna.sk
GPS
49.302141, 20.690220
49°18'07.7"N 20°41'24.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk