Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Staré Hory - Banský úrad
Lokalita
obec Staré Hory, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková dvojpodlažná sedemosová budova s obdĺžnikovým pôdorysom, uprostred s priechodom, z druhej polovice 18. storočia. Na priečelí pilastrový tympanón s erbom Banskej Bystrice. [1] Strecha je manzardová.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce. Staré Hory 24.
Fotogaléria
Staré Hory - Banský úrad foto © Patrik Kunec 5/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 193.
Bibliografia
www.starehory.sk
GPS
48.83386, 19.10820
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk