Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Staré Hory - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Staré Hory, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1794. Renovovaná a vybavená novým vnútorným zariadením bola v roku 1832. Ide o sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a v priečelí nad štítom vstavanou vežičkou. Uzáver má sférickú klenbu, v lodi je pruská klenba. Vežička je zastrešená cibuľovitou prilbou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Oltár sv. Anny pochádza z čias výstavby kaplnky. Je murovaný, stĺpový s tympanónom, uprostred má obraz sv. Anny. Organ s klasicistickou skriňou je z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 194.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 194.
Bibliografia
www.starehory.sk
GPS
48.838784, 19.114802
48°50'19.6"N 19°06'53.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk