Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Starina (zaniknutá obec) - Chrám sv. Michala archanjela
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1775. Renovovali ho v roku 1866. Za druhej svetovej vojny v roku 1944 bol silne poškodený. Stavba bola typovým variantom kostolov projektovaných stavebnou kanceláriou Komory v druhej polovici 18. storočia. Išlo o jednoloďový priestor s obdĺžnikovým presbytériom zaklenutý pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy dosadali na pilastre. Fasády s barokovými polkruhovo zakončenými oknami mali farebne odlíšené lizénové členenie. [1]
 

Kostol zanikol v druhej polovici 20. storočia počas výstavby vodnej nádrže.

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 194.
GPS
49.061251, 22.258642
49°03'40.5"N 22°15'31.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk