Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Starý Smokovec (Vysoké Tatry) - Kaplnka Lurdskej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vysoké Tatry, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Relatívne krátko po vzniku prvej vysokotatranskej osady – Starého Smokovca v roku 1793 bola na podnet grófa Štefana Csákyho (1741 – 1810) okolo roku 1796 postavená jednoduchá súkromná kaplnka nazývaná po svojom donátorovi Csákyho kaplnka. Bola zasvätená sv. Krížu. Stavbu podľa niektorých zachovaných vyobrazení tvorila pravdepodobne omietnutá zrubová konštrukcia centrálneho štvorcového pôdorysu prekrytá vysokou stanovou strechou s prístreškom vo vstupnej časti. Zanikla v polovici 19. storočia. [1]
 

Na základe vedút Karola Ľudovíta Libaya (1816 – 1888) je možné predpokladať, že ju následne nahradila kaplnka s vežičkou so zvonovitou strechou. V roku 1866 bola v neorománskom slohu postavená kaplnka v Starom Smokovci s pôvodným patrocíniom sv. Petra a Pavla (v súčasnosti zasvätená Lurdskej Panne Márii). Stavebníkom bol spišský veľprepošt Dominik Biacovský (1788 – 1869). Je to menší jednoloďový objekt s odsadenou polkruhovou apsidou a malou otvorenou vstavanou zvonicou. Interiér je zaklenutý konchou. Bočné fasády sú rozvrhnuté romantizujúcimi formami oblúčikového vlysu a združených okien. Motív vstupného priečelia zavŕšeného otvorenou zvonicou má svoj pôvod v stredomorskej oblasti južnej Európy. [2]
 

V kaplnka sa pôvodne nachádzali obrazy apoštolov sv. Petra a Pavla z roku 1884. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti tatranskej osady.
Fotogaléria
Starý Smokovec (Vysoké Tatry) - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Jana Lacková 3/2022Starý Smokovec (Vysoké Tatry) - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Jana Lacková 3/2022Starý Smokovec (Vysoké Tatry) - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1] SEMANČÍK, Maroš: Sakrálna architektúra vo Vysokých Tatrách. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 2, s. 25.
[2- 3] SEMANČÍK, Maroš: Sakrálna architektúra vo Vysokých Tatrách. s. 25.
Bibliografia
www.vysoketatry.sk
GPS
49.141195, 20.223568
49°08'28.3"N 20°13'24.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk